Політика конфіденційності

Цей документ «Політика конфіденційності» (далі - за текстом - «Політика») являє собою правила використання сайтом - https://greencity.omr.gov.ua/ (далі - Організація) персональної інформації Користувача, яку Організація, включаючи всіх осіб, що входять в одну групу з Організацією, можуть отримати про Користувача під час використання ним будь-якого з сайтів, сервісів, служб, програм, продуктів або послуг Організації (далі - Сайт) і в ході виконання Сайтом будь-яких угод і договорів з Користувачем. Згода Користувача з Політикою, висловлену ним в рамках відносин з одним з перерахованих осіб, поширюється на всі інші перераховані особи. Використання Сайту означає беззастережну згоду Користувача з цією Політикою і зазначеними в ній умовами обробки його персональної інформації; в разі незгоди з цими умовами користувач повинен утриматися від використання Сайту.

 

1. Загальні положення Політики

 

1.1.Нинішня Політика складена відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також іншими нормативно-правовими актами України в області захисту і обробки персональних даних і діє по відношенню до всіх персональних даних, які Сайт може отримати від Користувача, що є стороною по цивільно правовим договором.

 

1.2.Сайт має право вносити зміни в справжню Політику. При внесенні змін до заголовку Політики вказується дата останнього оновлення редакції. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її розміщення на сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики.

 

1.3.До Нинішньої Політики, включаючи тлумачення її положень і порядок прийняття, виконання, зміни та припинення, підлягає застосуванню законодавство України.

 

1.4.Основною метою цієї Політики є створення основи для дотримання прав і свобод людини і громадянина при обробці його персональних даних Сайтом.

 

2. Персональна інформація користувачів, яку обробляє Сайт

 

2.1.Під персональними даними в цій Політиці розуміється:

 

2.1.1.інформація, що надається Користувачем самостійно при реєстрації (створення облікового запису) або в процесі використання Сайту, включаючи персональні дані Користувача (адреса електронної пошти; ім'я, прізвище, по батькові або псевдонім; телефон). Обов'язкова для надання Сайтом інформація позначена спеціальним чином. Інша інформація надається Користувачем на його розсуд;

 

2.1.2.дані, які передаються в автоматичному режимі Сайту в процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адреса, дані файлів cookie, інформація про браузер Користувача (або іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до Сайту), технічні характеристики обладнання і програмного забезпечення, що використовуються Користувачем, дата і час доступу до Сайту, адреси запитуваних сторінок і інша подібна інформація;

 

2.1.3.інша інформація про Користувача, обробка якої передбачена умовами використання Сайту.

 

2.2.Обробка персональних даних Сайтом здійснюється в наступних випадках:

 

2.2.1.зі згоди суб'єкта персональних даних (Користувача) на обробку його персональних даних;

 

2.2.2.для виконання договору, стороною якого, або вигодонабувачем або поручителем за яким є суб'єкт персональних даних (Користувач), в тому числі в разі реалізації Сайтом свого права на поступку прав (вимог) за таким договором, а також для укладення договору по ініціативі суб'єкта персональних даних (Користувача) або договору, за яким суб'єкт персональних даних буде вигодонабувачем або поручителем;

 

2.2.3.для здійснення прав і законних інтересів Сайту або третіх осіб, або для досягнення суспільно значущих цілей за умови, що при цьому не порушуються права і свободи суб'єкта персональних даних (Користувача);

 

2.2.4.при необхідності здійснення правосуддя, виконання судового акту, акту іншого органу або посадової особи, що підлягає виконанню відповідно до законодавства України;

 

2.2.5.в випадку, коли доступ необмеженого кола осіб до персональних даних суб'єкта (Користувача) надано самим суб'єктом персональних даних, або на його прохання (далі - персональні дані, зроблені загальнодоступними суб'єктом персональних даних);

 

2.2.6.в статистичних чи інших дослідницьких цілях, за умови обов'язкового знеособлення персональних даних.

 

2.3.Обробка спеціальних категорій персональних даних, що стосуються расової, національної приналежності, політичних поглядів, релігійних або філософських переконань, стану здоров'я, інтимного життя, судимості, а також біометричних персональних даних Сайтом не провадиться. Обробка зазначених даних можлива Сайтом тільки на підставі згоди Користувача в письмовій формі.

 

2.4.Нинішня Політика може бути застосована тільки до інформації, що обробляється в ході використання Сайту. Сайт не контролює і не несе відповідальність за обробку інформації сайтами третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, які доступні на Сайті.

 

2.5.Сайт не перевіряє достовірність персональної інформації, наданої Користувачем, і не має можливості оцінювати його дієздатність.

 

3. Цілі обробки персональних даних користувачів

 

3.1.Сайт обробляє персональні дані Користувача в наступних цілях:

 

3.1.1.виконання договору, стороною якого, або вигодонабувачем або поручителем за яким є суб'єкт персональних даних (Користувач), а також укладення договору з ініціативи Користувача або договору, за яким Користувач буде вигодонабувачем або поручителем;

 

3.1.2.виконання запитів уповноважених органів державної влади, в тому числі органів оперативно-розшукової діяльності;

 

3.1.3.ідентіфікація сторони в рамках сервісів, угод і договорів із сайтом;

 

3.1.4.надання Користувачеві персоналізованих сервісів і послуг;

 

3.1.5.виконання запитів користувачів, напрямок повідомлень і інформації, що стосуються використання Сайту за запитами Користувачів;

 

3.1.6.покращення якості роботи Сайту, зручності його використання для Користувача, розробка нових послуг і сервісів;

 

3.1.7.таргетування рекламних матеріалів;

 

3.1.8.проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

 

4.Умови передачі персональної інформації користувачів третім особам

 

4.1. Відносно персональної інформації Користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання Користувачем інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб.

 

4.2. Сайт має право передати персональну інформацію Користувача третім особам в наступних випадках:

 

4.3.1.користувач висловив згоду або дав доручення Сайту (наприклад, при реєстрації доменного імені у уповноваженого реєстратора) на такі дії;

 

4.3.2.передача необхідна для використання Користувачем певного сервісу або для виконання певної угоди або договору з Користувачем;

 

4.3.3.передача необхідна для функціонування і працездатності самого Сайту;

 

4.3.4.передача передбачена чинним законодавством України;

 

4.3.5.з метою забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів Сайту або третіх осіб у випадках, коли Користувач порушує Угоду Сайту, нинішню Політику, або документи, що містять умови використання конкретних сервісів;

 

4.3.6.в результаті обробки персональної інформації Користувача шляхом її знеособлення отримані знеособлені статистичні дані, які передаються третій особі для проведення досліджень, виконання робіт або надання послуг за дорученням Сайту.

 

5. Зміна та видалення персональної інформації

 

5.1. Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надану їм персональну інформацію або її частину, звернувшись до Сайту по контактам в розділі 9. «Контакти».

 

6. Обробка персональних даних за допомогою файлів Cookie та лічильників

 

6.1.Файли cookie, передані Сайтом обладнання Користувача і обладнанням Користувача Сайту, можуть використовуватися Сайтом для надання Користувачеві персоналізованих сервісів, для таргетування реклами, яка показується Користувачеві, в статистичних та дослідницьких цілях, а також для поліпшення Сайту.

 

6.2.Користувач усвідомлює, що обладнання та програмне забезпечення, які він використовував для відвідування сайтів в мережі інтернет можуть володіти функцією заборони операцій з файлами cookie (для будь-яких сайтів або для певних сайтів), а також видалення раніше отриманих файлів cookie.

 

6.3.Сайт вправі встановити, що надання певного сервісу або послуги можливо тільки за умови, що прийом та отримання файлів cookie дозволені Користувачем.

 

6.4.Структура файлу cookie, його зміст і технічні параметри визначаються Сайтом і можуть змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

6.5.Лічильники, розміщені Сайтом, можуть використовуватися для аналізу файлів cookie Користувача, для збору і обробки статистичної інформації про використання Сайту, а також для забезпечення працездатності Сайту в цілому або їх окремих функцій зокрема. Технічні параметри роботи лічильників визначаються Сайтом і можуть змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

7. Захист персональної інформації Користувача

 

7.1. Сайт вживає необхідні і достатні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб.

 

8. Зміна Політики конфіденційності

 

8.1. Сайт має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності. При внесенні змін до актуальної редакції вказується дата останнього оновлення. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики. Чинна редакція постійно доступна на сторінці за адресою:https://greencity.omr.gov.ua/ua/politika-konfidencinosti.

 
Дата публікації: 22.06.2020