Угода користувача

1. Визначення

 

1.1. Користувач або Ви — фізична особа, фірма та її представники, які здійснюють доступ до Сайту та/або користування Сервісами.

1.2. Фізична особа — людина, яка володіє громадянською правоздатністю та повною громадянською дієздатністю, яка не є суб'єктом господарювання та яка використовує Сайт та/або Сервіси для особистих потреб та виключно від свого ім'я.

1.3. Фірма — комерційний суб’єкт ("суб’єкт господарювання"), юридична або фізична особа-підприємець, що здійснює комерційну діяльність із використанням Сайту та/або Сервісів.

1.4. Сайт — https://greencity.omr.gov.ua/, інформаційний ресурс, доступний в мережі Інтернет із використанням доменного імені greencity.omr.gov.ua.

1.5. Сервіс/Сервіси — інформаційні послуги, що надаються Користувачеві (Фірмі) за допомогою Сайту та/або іншим способом (зокрема, але не виключно, за допомогою e-mail розсилання), а також через відповідні функціональні розділи Сайту та способи надання послуг.

 

2. Загальні положення

 

2.1. Ця Угода Користувача (далі — "Угода") регулює між Вами, а також Фірмою, представником якої Ви є, з однієї сторони, та Міськзелентрест Одеса, з іншої сторони, відносини, що виникають в результаті функціонування Сайту та/або надання Сервісів. Зокрема, але не виключно, ця Угода встановлює умови та правила надання доступу до Сайту та/або Сервісів.

2.2. Ця Угода (включно з Правилами та Умовами використання окремих Сервісів, які є частиною Угоди), в міру принципової застосовності відповідних положень до безоплатного/незареєстрованого доступу, поширює свою чинність як на зареєстрованих, так і на незареєстрованих Користувачів Сайту.

2.3. Кожен представник, до тих пір, поки немає достатніх підстав вважати інакше, вважається належним чином уповноваженим представником відповідної Фірми, і якщо прямо не вказано інакше, розуміється також, що положення Угоди Користувача стосуються цієї Фірми в повному обсязі.

2.4. Ця Угода стає доступною Користувачеві при вході на Сайт. Використання Сайту, будь-яких Сервісів та/або реєстрація облікового запису означає підтвердження згоди Користувача з усіма умовами цієї Угоди та беззастережного їх прийняття.

2.5. greencity.omr.gov.ua/ залишає за собою право на власний розсуд змінювати Угоду в будь-який час без спеціального попереднього та/або наступного сповіщення Користувача. Чинна редакція Угоди завжди доступна за адресою https://greencity.omr.gov.ua/ua/ugoda-koristuvacha. Продовження використання Користувачем Сайту та/або Сервісів після будь-яких змін Угоди передбачає беззастережну згоду Користувача із такими змінами.

 

3. Обмежена відповідальність

 

3.1. Доступ до Сайту та Сервісів надається у тому вигляді, "як є", і Міськзелентрест Одеса не гарантує відповідність Сайту та/або Сервісів очікуванням та/або цілям Користувача.

3.2. Користувач розуміє та погоджується з тим, що Міськзелентрест Одеса має право, на власний розсуд і без спеціального повідомлення Користувача, змінювати набір доступних йому Сервісів та/або функціоналу Сайту.

3.3. Користувач  розуміє та погоджується з тим, що Міськзелентрест Одеса не гарантує 100% безпомилкову та безперебійну роботу Сайту та/або Сервісів і не несе відповідальності за будь-яку можливу шкоду, заподіяну Користувачеві та/або третім особам технічними збоями апаратного та/або програмного забезпечення на будь-якій стороні.

3.5. Користувач розуміє та погоджується з тим, що Міськзелентрест Одеса не гарантує достовірність інформації розміщеної на Сайті третіми особами, і не несе відповідальності за будь-яку можливу шкоду, заподіяну Користувачеві та/або третім особам у результаті використання Сайту/Сервісів.

3.6. Користувач розуміє та погоджується з тим, що Міськзелентрест Одеса не несе відповідальності за достовірність рекламної інформації, розміщеної на Сайті, та за якість рекламованих товарів/послуг.

3.7. Міськзелентрест Одеса залишає за собою право у будь-який час на власний розсуд призупиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до Сайту або до окремих Сервісів, зокрема, але не виключно, у разі порушення Користувачем цієї Угоди та/або застосовного законодавства. 

 

4. Обліковий запис

 

4.1. Виконуючи дії із реєстрації облікового запису, Користувач гарантує, що він є належною мірою правоздатним, повністю дієздатним та/або, у відповідних випадках, уповноваженим Фірмою.

4.2. Користувач зобов’язується надавати в реєстраційних даних достовірну інформацію.

4.3. Користувач несе відповідальність і самостійно вживає заходів для убезпечення свого облікового запису на Сайті (включаючи контроль за зв’язкою логін-пароль, адресою електронної пошти тощо). Користувач несе повну відповідальність за всі дії, вчинені з використанням облікового запису Користувача. Користувач зобов’язується невідкладно сповістити https://greencity.omr.gov.ua/ про будь-які випадки несанкціонованого використання облікового запису Користувача третіми особами. Користувач зобов’язується не використовувати в реєстраційних даних інформацію, що може ввести в оману, зокрема, але не виключно: дані, що дублюють дані будь-якого іншого облікового запису.

4.4. Користувач зобов’язується не реєструвати та не використовувати одночасно більш ніж один обліковий запис.

4.5. Користувач зобов'язується використовувати обліковий запис виключно для задоволення особистих потреб.

4.6. Міськзелентрест Одеса залишає за собою право запитувати, як на індивідуальний розсуд, так і в рамках системи верифікації (атестації), підтвердження наданих Користувачем даних, і приймати рішення стосовно дійсності облікового запису Користувача на підставі результатів таких запитів.

4.7. Міськзелентрест Одеса залишає за собою право блокувати та/або скасувати (видалити) реєстрацію облікового запису Користувача, зокрема, але не виключно, у таких випадках:

  1. порушення наведених у цьому розділі умов реєстрації та/або використання облікового запису;

  2. порушення правил розміщення (повідомлення) та/або іншого використання інформації;

  3. успішні або неуспішні спроби обходу технічних засобів захисту інформації, що їх використовує https://greencity.omr.gov.ua/ при наданні Сервісів, різноманітного роду атаки, спрямовані проти Сайту, зокрема, але не виключно, із умисним використанням можливих помилок у скриптах Сайту.

4.8. https://greencity.omr.gov.ua/ залишає за собою право вести історію змін Користувачем будь-яких реєстраційних даних для облікового запису, із тим самим рівнем публічності доступу до історії змін, що й до самих даних. 

4.9. https://greencity.omr.gov.ua/ залишає за собою право зберігати у своїх базах даних усі відомості, дані та інформацію, які були отримані від користувачів, самостійно розміщені користувачами або отримані з інших офіційних джерел. https://greencity.omr.gov.ua/ забезпечує конфіденційність зазначених відомостей, даних та інформації та їх збереження у відповідності до положень Політики конфіденційності, вимог національного законодавства та положень міжнародних нормативно-правових документів.

4.10. Видалення відомостей з баз даних https://greencity.omr.gov.ua/ здійснюється у відповідності до Політики конфіденційності, вимог національного законодавства та положень міжнародних нормативно-правових документів

 

5. Персональні дані та приватність

 

5.1. Користувач надає згоду (дозвіл) на обробку персональних даних у відповідності до Політики конфіденційності. Зазначений дозвіл може бути відкликаний у будь-який час, шляхом звернення до адміністрації Сайту за умови беззаперечного підтвердження особи, що звертається. У випадку відкликання дозволу на обробку, персональні дані такої фізичної особи зберігаються у базах даних https://greencity.omr.gov.ua/ та є недоступними для будь-яких третіх осіб, крім випадків, передбачених національним законодавством та положеннями міжнародних нормативно-правових документів.

Видалення відомостей з баз даних https://greencity.omr.gov.ua/ здійснюється у відповідності до Політики конфіденційності, вимог національного законодавства та положень міжнародних нормативно-правових документів.

5.2. При наданні, зокрема, але не виключно, при розміщенні на Сайті, Користувачем  будь-якої інформації, що містить персональні дані третіх осіб. Користувач (для Фірм) гарантує, що кожна така дія не порушує встановлені законом та/або договором права третіх осіб, і зокрема гарантує, що на кожну таку дію поширюється забезпечена відповідальністю Користувача (Фірми) згода суб’єкта відповідних персональних даних.

5.3. Користувач несе самостійну відповідальність за коректність вибору, де такий застосовується, індивідуальних налаштувань приватності/публічності розміщуваної інформації при використанні в рамках Сервісів облікового запису Користувача, зокрема, але не виключно, для Сервісу зберігання документів (зображень). Це положення стосується рівною мірою як захисту персональних даних, так і захисту комерційної таємниці та/або іншої конфіденційної інформації.

5.4. При використанні Сайту та Сервісів https://greencity.omr.gov.ua/ заборонено розміщення персональних даних фізичної особи щодо расового чи етнічного походження, політичних поглядів, релігійних та інших філософських переконань, членства у профсоюзних організаціях, а також інформація щодо біометричних даних, даних про здоров’я, про особисте та сексуальне життя. У разі виявлення такої інформації, вона буде видалена адміністрацією без будь-яких додаткових повідомлень.

5.5. https://greencity.omr.gov.ua/ не несе відповідальність за будь-які наслідки використання персональних даних іншими Користувачами у разі, якщо такі дані були самостійно розміщені Користувачем із порушенням вимог цієї Угоди користувача та інших Правил та Умов використання Сайту та окремих Сервісів або стали відомі третім особам через недотримання самим Користувачем Угоди користувача та Політики конфіденційності.

5.6. Для дотримання вимог національного законодавства та положень міжнародних нормативно-правових документів у Ларді-Транс призначено уповноважену особу з питань щодо захисту даних, зв’язок з якою здійснюється через сторінку «Контакти» або через адміністрацію Ларді-Транс.

 

6. Використання інформації Користувачем

 

6.1. Незалежно від використовуваних каналів комунікації з іншими Користувачами та/або адміністрацією Сайту, Користувач зобов’язується дотримуватися загальноприйнятих норм ввічливості.

6.2. Користувач зобов’язується не використовувати, без спеціального дозволу Сайт та/або Сервіси для повідомлення будь-якого виду рекламної інформації та/або для масового повідомлення будь-якої інформації, що не відповідає тематиці Сайту (Сервісів).

6.3. Завантажуючи будь-яким способом будь-які документи та/або зображення на Сайт, Користувач гарантує, що:

  1. Користувач має право використовувати документ/зображення для тих цілей, для яких воно завантажується на Сайт, не порушуючи прав (зокрема, але не виключно, прав інтелектуальної власності) третіх осіб, зокрема, закріплених будь-якими договірними зобов’язаннями Користувача;

  2. завантаження документу/зображення до публічного доступу не порушує публічно-правових інтересів.

6.4. Користувач зобов’язується не вчиняти недобросовісних дій, спрямованих проти інших Користувачів та/або Сайту, зокрема, але не виключно, повідомлення з використанням Сайту/Сервісів будь-якої інформації із наведенням, без достатніх на те повноважень, реєстраційних, персональних або контактних даних інших осіб, а також будь-якого іншого повідомлення інформації, що може ввести в оману стосовно істинної особистості фізичної особи або достовірних даних про Фірму, відносин представництва між Користувачем та/або намірів Користувачів. Користувач розуміє, що подібні дії можуть також бути кваліфіковані як шахрайство і таким чином бути кримінально караними.

6.5. Міськзелентрест Одеса є власником виключних прав інтелектуальної власності на компіляцію даних (бази даних), доступ до яких надається Користувачеві у рамках Сервісів. Користувачеві надається невиключне право використовувати вищевказані результати інтелектуальної діяльності, права на які належать Міськзелентрест Одеса, виключно для задоволення своїх потреб. Усі права на використання (способи використання) компіляцій даних, не вказані прямо у цій Угоді як надані Користувачеві, вважаються не наданими Користувачеві та зберігаються за ___________________, зокрема, але не виключно, Користувач не вправі здійснювати відтворення та/або розповсюдження об’єктів інтелектуальної власності Міськзелентрест Одеса будь-якими прямо не обумовленими у цій Угоді способами.

6.6. Користувач має право на видалення своїх персональних даних у випадках, передбачених положеннями національного законодавства та положень міжнародних нормативно-правових документів, інформація буде видалена повністю або частково. Видалення персональних даних здійснюється особисто Користувачем на його особистій сторінці та/або адміністрацією Сайту на підставі звернення за умови беззаперечного підтвердження особи, що звернулася.

 

7. Склад та чинність Угоди Користувача

 

7.1. Для уникнення різнотлумачень, викладені вище правила є загальними і поширюються на всі Сервіси/розділи Сайту.

7.2. Ця Угода Користувача та/або зміни до неї набувають чинності з дати публікації на Сайті.

 

8. Контактні дані 

 

8.1. Інформацію про те, яким чином зв’язатися з Нами, розміщено на сторінці "Контакти". Ви також можете використовувати окрему веб-форму "Звернутися до служби підтримки" або Чат підтримки.

8.2. При виявленні явищ, що, як припускається, є несправностями або інших явищ, які відрізняються від уявлень про звичайну роботу Сайту та/або Сервісів, Ми також рекомендуємо перевіряти розділ "Новини Сайту".

8.3. Ви розумієте та погоджуєтеся з тим, що в інтересах Ваших і Наших, так само як і всіх інших добросовісних сторін, які можуть бути залучені до різноманітних питань, Ми маємо право здійснювати запис телефонних розмов зі службою підтримки.

 

 

Дата останнього оновлення: 22.06.2020